SPOR Jylland   

 
 

Vi er en nystartet forening (januar 2014) som arbejder for at påvirke politikerne i Aarhus kommune, omegnskommuner samt Folketinget.Vi skal være med til at sikre, at vores holdninger og forslag bliver positivt imødekommet. Vi ønsker, at debatten kommer til at handle om at være visionær i forhold til planlægningen af Timemodellen i Jylland. Vi arbejder dog fortsat på at afdække alle problemer eller udfordringer omkring linjeføring gennem Århus syd og omegn.


SPOR Jylland har netop i efteråret tag hul på arbejdet omkring problematikker med linjeføringen omkring Aarhus samt fokuseret på de problemer, som en eventuel linjeføring vil skabe omkring de drikkevandsreservoirer, som findes rundt om Solbjerg. Næste skridt bliver at gå i en nærmere dialog med lokalpolitikere i Aarhus og Jylland samt at skabe forbindelse til landspolitikerne på Christiansborg.


Kommunevalget er nu overstået, og byrådene er netop nu ved at igangsætte konkrete opgaver. Derfor har gruppen sendt et brev til en række borgmestre i Jylland, hvori vi spørger til deres holdning omkring linjeføringen og antallet af stop i Timemodellen.  Baggrunden for at stille disse spørgsmål er, at vi ønsker at afdække holdninger blandt de jyske kommuner samt at gå i en tættere dialog med de kommuner, som ligeledes ønsker flere stop i Jylland. Arbejdsgruppen afventer i øjeblikket svar fra disse kommuner.


Dannelse af en forening

SPOR Jylland har besluttet at danne en forening med henblik på at blive optaget i Solbjerg Fællesråd.


Hjemmeside

ligeledes arbejdes der hen imod at etablere en hjemmeside, hvor borgere kan finde informationer om arbejdet. Da foreningen er helt nystartet, er siden pt. under stadig opbygning.


Kontakt:


 

Hvem er vi

Vi er en gruppe af borgere i Aarhus Kommune, som arbejder for, at Timemodellens gennemførelse sker med fokus på befolkningens reelle behov i Jylland. Vi ønsker, at de nye linjeføringer skal have et visionært og fremsynet blik på den samlede togtrafik og passagergrundlag i Danmark.