VVM

Skulle du nu ønske at blive medlem så klik her

Løvfrøen
Latin: Hyla arborea
Engelsk: Treefrog

 

Læs mere om løvfrøen:  Fugle og natur

Løvfrøen er en lille ca. 4 cm lang frø med klar, grøn farve, der kan ses klatre i buske. Den yngler i små, solbeskinnede vandhuller.

Udbredelse: I Danmark finder vi hovedsagelig arten i afgrænsede sydlige egne. Den er udbredt på Bornholm, i spredte dele af Sjællands sydlige halvdel, på Lolland, i et lille område af det sydvestlige Fyn, på Als, i det sydøstlige Jylland samt omegnen af Århus og derfra sydpå ned mod Odder.

Lige for øjeblikket er den meget aktiv med sin kvækken efter solnedgang på tre steder ved Solbjerg:
Grønt bogmærke  Fugle og natur   Rød pil: SPOR-Jyllands observation

Lydoptagelse ved Grønhøj på Tisetvej - Lydoptagelse ved Grønhøj på Tisetvej  (Hav tålmodighed det tager lidt tid at hente)


Løvfrøen er totalfredet. Den må ikke samles ind eller slås ihjel. Æg og haletudser må ikke samles ind eller flyttes uden tilladelse.
De fleste af de vandhuller, hvor den yngler, er beskyttede efter
§ 3 i naturbeskyttelsesloven.
Løvfrøen er beskyttet ifølge habitatdirektivet . Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.
Løvfrø er omfattet af:

 Habitatdirektivets bilag IV

 Bern-konventionens liste II

 Fredet

Anden naturoplevelse ved Grønhøj  (Hav tålmodighed det tager lidt tid at hente)