Læserbreve
i Jyllands Posten
+
Århus Stiftstidende
VVM

SPOR-Jyllands høringssvar på VVM-undersøgelserne af "Elektrificering og opgradering af Fredericia - Aarhus"

Billeder fra Banedanmark af den centrale linjeføring lagt på Facebook af Heine Sørensen:

Gør billederne større ved at klikke på dem:
Centrale linje ved Sølbjerg Sø Centrale linje set fra oven Solbjerg jernbanestation Vestlig linje over Solbjerg Sø Oversigtskort af den centrale linje Solbjerg Station

Læserbrev: "Javel - Banedanmark" - 19-06-2017
(Ikke optaget i JP - Ikke optaget i Årh. Stiftstid.)

2 ledere i Århus Stiftstidende: - 16. + 26. -07- 2017
Urimelig ventetid - Få nu den linjeføring på plads ved Solbjerg

Læserbrev i JP "Stavnsbinding og ekspropriation" - 28-05-2017
Læserbrevet: Stavnsbinding og ekspropriation

Centrallinjen er den værst tænkelige 24-11-2016 (ikke optaget i JP)
PDF/Centralløsningen.pdf

Læserbrev "Århus H. Lappeløsninger" - Årh. Stiftst. 29-04-2017
Læserbrevet: Århus H. Lappeløsninger

Læserbrev "Togfonden - politisk set" (ikke optaget i JP eller Årh. Stiftst.)
Læserbrevet:   PDF/Togfonden politisk set_ÅS.pdf

Svar på et læserbrev fra Socialdemokraterne i Aarhus Byråd
Læserbrevet: "Aarhus H skal blive i centrum"    Svaret i Årh. Stifts.: "S-politik ødelægger jernbanen" Svaret i JP "Mange fordele ved at flytte banegården til Aarhus V"

Kronik i Århus Stiftstidende d. 18-12-2016 "Bevar Aarhus H"
PDF/Byråd skal tænke på borgerne - ikke Banedanmark_ÅS_18-12-2016.pdf

Henvendelse til Trafikministeren og Trafikordførerne i Folketinget - 29-10-2016
PDF/Folketinget.pdf

Svarerne på vores henvendelse til Folketinget:

Svar fra trafikministeren Bidrag fra Banedanmark til foreningen SPOR-Jylland Gensvar på Banedanmarks "bidrag" Svar fra to trafikordførere
Svar fra Togkontoret Svarbidrag fra Banedanmark "notat 09-12-2016" Svarskrivelse fra SPOR-Jylland
23-12-2016
Svarskrivelse fra Transportministeren
17-01 2017
Gensvar fra Spor-jylland 17-01 + 01-02-2017 Mailkorrespondancen med Trafikministeren og Banedanmark Banedanmarks kommentarer den 03.02.2017 Henvendelse til transportministeren og transportordførerne 16-03-2017

Trafik- og Byggestyrelsen foreslår, at en ny jernbane Aarhus-Silkeborg anlægges med denne linjeføring. Kort: Trafik- og Byggestyrelsen       (blå streg = vores forslag til linjeføring)

Jørgen Sørensens henvendelse til Aarhus Byråd

PDF/Kære byrådsmedlem.pdf  Kort

Spor-Jylland har nu indsendt vores høringssvar til VVM-undersøgelserne af ”Elektrificering og opgradering af Aarhus H - Lindholm”
 (se koret ovenover) 

PDF/Høringssvar Aarhus H-Lindholm.pdf

VVM rapporten over linjeføringen "Vejle Fjord"
Sammenfattende Rapport

Medlemsoptagelse:   PDF/Facebook_05_07_16.pdf
www.skrivunder.net/sporjyllanddk    

Dengang alting var godt og kørte på skinner

13-10-2016 PDF/Dengang alting var godt og kørte på skinner_JP_13_10_16.pdf
Ud med banegården - leder i JP 10-10-2016 PDF/Ud med banegården_Leder 10_10_16.pdf
Banedanmarks møde på Møllevangsskolen 11-10-2016 PDF/Møllevangskolen_11_10_16.pdf
Lav en alternativ banegård. (ikke optaget i Århus Stiftstidende) 11-10-2016 PDF/Lav en alternativ banegård.pdf
Høringssvar til VVM-undersøgelserne af ”Elektrificering og opgradering af Aarhus H - Lindholm” 26-10-2016 PDF/Høringssvar Aarhus H-Lindholm.pdf
Jørgen Sørensens henvendelse til Aarhus Byråd 07-11-2016 PDF/Kære byrådsmedlem.pdf  Kort

De sidste læserbreve i JyllandsPosten  + Århus Stiftstidende
fra SPOR-Jylland:

JyllandsPosten    
Ligger Aarhus H rigtigt? (ikke optaget i JP) 10-03-2016 PDF/Ligger Aarhus H rigtigt.pdf
     
Hovsa!  (ikke optaget i JP) 05-05-2016 PDF/Hovsa.pdf
Den vestlige linje er den mindst ødelæggende. 17-08-2016 PDF/Den vestlige linje er den mindst ødelæggende_jp_17_08_16.pdf
Heine Kroghs debatindlæg "Spor Jylland er løbet af sporet" 07-09-2016 PDF/Sporjylland er løbet af sporet_JP_07_09_16.pdf
Svar til Heine krogh: "Kritikken bør rettes mod Aarhus kommune"  (ikke optaget i JP) 10-09-2016 PDF/Kritikken bør rettes mod Aarhus kommune_10_09_16.pdf

Dengang alting var godt og kørte på skinner

13-10-2016 PDF/Dengang alting var godt og kørte på skinner_JP_13_10_16.pdf
Letbanen har et tungt budget 12-11-2016 PDF/Letbanen har et tungt budget_JP_12_11_16.pdf
Centrallinjen er den værst tænkelige (ikke optaget i JP) 24-11-2016 PDF/Centralløsningen.pdf
Århus stiftstidende    
Lav en alternativ banegård. (ikke optaget i Århus Stiftstidende) 11-10-2016 PDF/Lav en alternativ banegård.pdf
Kronik i Århus Stiftstidende 18-12-2016 "Bevar Aarhus H"
Læserbrev fra Socialdemokraterne i Aarhus Byråd: (Årh. Stifts.)
"Aarhus H skal blive i centrum" (JP)
13-01-2017
18-01-2017
PDF/Aarhus H skal blive i centrum_13_01_17.pdf
Svar i Århus Stiftstidende "S-politik ødelægger jernbanen" 26-01-2017 På Internettet: "Læserbrev om Aarhus H"
Svar i JP: "Mange fordele ved at flytte banegården til Aarhus V" 07-02-2017 "Mange fordele ved at flytte banegården til Aarhus V"
"Togfonden - politisk set" (ikke optaget i JP)
(ikke optaget i Århus Stiftstidende)
JP 08-01-2017
ÅS 25-02-2017
PDF/Togfonden politisk set_ÅS.pdf
Jernbane langs E45 JP 16-03-2017 PDF/Jernbane langs E45_JP_16_03_17.pdf
"E45 er en dårlig investering" af Peter A. Løhmann 21-03-2017 PDF/E45-jernbane er en dårlig investering_21_03_17.pdf
Svar til PAL: "Fremtidssikret investering" 16-04-2017 Fremtidssikret investering
"Århus H. Lappeløsninger" (Årh. Stiftst.) 29-04-2017 Århus H. Lappeløsninger
Stavnsbinding og ekspropriation (ikke optaget i JP - for langt) 05-05-2017 PDF/Stavnsbinding og ekspropriation.pdf
Stavnsbinding og ekspropriation 28-05-2017 Stavnsbinding og ekspropriation
Javel - Banedanmark (ikke optaget i JP)
(ikke optaget i Århus Stiftstidende)
JP 07-06-2017
ÅS 20-06-2017
Javel - Banedanmark
Urimelig ventetid: Leder Århus Stiftstidende 16-07-2017 Urimelig ventetid
Få nu den linjeføring på plads ved Solbjerg;
Leder Århus Stiftstidende
26-07-2017 Få nu den linjeføring på plads ved Solbjerg
Jernbane. Vil finansministeren udrette det største sving? 19-08-2017 Jernbane. Vil finansministeren udrette det største sving?
Visualiseringer (ikke optaget i JP)
(ikke optaget i Århus Stiftstidende)
JP 01-09-2017
ÅS 11-09-2017
Visualiseringer
 Letbanen (ikke optaget i JP)
(ikke optaget i Århus Stiftstidende)

JP 23-09-2017

ÅS 03-10-2017

Letbanen
     

                Meninger:

Jyllandsposten (Leder) Udflytning af Aarhus H 02-12-2015 Jyllandspostens betragtninger omkring Aarhus H!  

Indtryk fra BaneDK mødet i Hasselager

15-03-2016. PDF/Indtryk fra BaneDK mødet i Hasselager 15-03-2016..pdf
Togfonden vakler ikke 01-07-2016 Togfonden vakler ikke. Tv2 nyhederne
Dansk Folkeparti giver regeringen ultimatum om Togfonden -Ritzau 01-07-2016 PDF/Dansk Folkeparti giver regeringen ultimatum om Togfonden_01_07_16.pdf
Facebook opdatering: 05-07-2016 PDF/Facebook_05_07_16.pdf

Den Vestlige linje er den mindst ødelæggende - Spor-Jylland

15-07-2016 PDF/Den Vestlige linje er den mindst ødelæggende_solbjerg NU.pdf
Støtter man forslaget om at flytte jernbanen ud til E45, kan det gøres på:   www.skrivunder.net/sporjyllanddk
Ud med banegården - leder i JP 10-10-2016 PDF/Ud med banegården_Leder 10_10_16.pdf
Jørgen Sørensens henvendelse til Aarhus Byråd 07-11-2016 PDF/Kære byrådsmedlem.pdf  Kort
Henvendelse til transportministeren og transportordførerne 16-03-2017 PDF/Til trafikministeren og de trafikpolitiske_26_03_17.pdf

Generalforsamling i SPOR-Jylland - 2017:
Referat fra Generalforsamlingen 2017

Jordbundsboringerne er sat i gang.

               
  Aarhus Å tæt på Aldrup Mølle   Kildegårdsvej tæt på Ravnholt   Lethenborgvej   Boring i Solbjerg Sø 
  Jordbundsprøvested på den ”Centrale linjeføring” ved Aarhus Å tæt på Aldrup Mølle.   Boring ved Kildegårdsvej tæt på Ravnholt (Østlig linje)   Lethenborgvej ("Gammel Østlig linje")   Boring på den Vestlige linje i Solbjerg Sø
(Gør billedet større ved at klikke på det)

 

Banedanmarks hjemmeside om Hovedgård - Hasselagerlinjen
de 3 linjeføringer der er i spil til VVM-undersøgelserne:
Se det dynamiske kort over linjeføringerne:
Dynamisk kort

Se højdekurver og længde på de tre linjer

3 linjer   linjerne omkring Solbjerg
De 3 linjeføringer   Linjeføringerne omkring Solbjerg
Gør kortet større ved at klikke på det   Gør kortet større ved at klikke på det

 

Jyllandsposten støtter også en udflytning af Aarhus H! Leder 27-11-2015

Jyllandspostens betragtninger omkring Aarhus H! Leder 02-12-2015

Jyllandsposten er kritisk overfor Togfonden! Leder 08-02-2016

Jyllandsposten "Bevar Bruunsbro"! Leder 11-11-2016