Læserbreve
i Jyllands Posten
+
Århus Stiftstidende
VVM

 

Hvem er vi? Vedtægter Referatet fra stiftende generalforsamlingen
    Referat fra Generalforsamlingen 2016
Optagelse som medlem af SPOR-Jylland   Referat fra Generalforsamlingen 2017

SPOR Jylland
Visionær linjeføring AF TOGFONDEN.DK i Jylland

Vi er en gruppe af borgere i Aarhus Kommune, som arbejder for, at Togfonden.dk gennemførelse sker med fokus på befolkningens reelle behov i Jylland.
Vi ønsker, at de nye linjeføringer skal have et visionært og fremsynet blik på den samlede togtrafik og passagergrundlag i Danmark.

 Hvem er vi

Vi er en nystartet forening (januar 2014), som arbejder for at påvirke politikerne i Aarhus kommune, omegnskommuner samt Folketinget. Vi vil være med til at sikre, at vores holdninger, meninger og forslag bliver positivt imødekommet. Vi ønsker, at debatten kommer til at handle om at være visionær i forhold til planlægningen af Togfonden.dk i Jylland. Vi arbejder dog fortsat på at afdække alle problemer eller udfordringer omkring linjeføring gennem Århus syd og omegn.

SPOR Jylland har netop i efteråret tag hul på arbejdet omkring problematikker med linjeføringen omkring Aarhus samt fokuseret på de problemer, som en eventuel linjeføring vil skabe omkring de drikkevandsreservoirer, som findes rundt om Solbjerg. Vi har taget skridt til at gå i en nærmere dialog med lokalpolitikere i Aarhus og Jylland samt at skabe forbindelser til landspolitikerne på Christiansborg.

Vi har henvendt os til en del politikere, herunder borgmestrene i det Østjyske område, og stillet dem en del spørgsmål.  Baggrunden for at stille disse spørgsmål er, at vi ønsker at afdække holdninger blandt de jyske kommuner samt at gå i en tættere dialog med de kommuner, som ligeledes ønsker flere stop i Jylland.

Der er skrevet en del læserbreve til Jyllandsposten, og vi har også henvendt os til Trafikministeren og de trafikpolitiske ordførere og andre politikere for at påvirke dem i retning af foreningens formål.

 Dannelse af en forening

SPOR Jylland har dannet en forening den 15 april 2015, og er blevet optaget i Solbjerg Fællesråd. Foreningens vedtægter kan ses her:

 Hjemmeside

Hjemmesideadresse: www.sporjylland.dk

Kontakt:

SPOR-jylland kan kontaktes på mail:

Bestyrelsen:

Formand : Charlotte Faarup
Næstformand: Karsten Stær
Medlem: Marianne Gasbjerg
Medlem: Anita Klint
Medlem: A
rne Jensen